O týdnechProgramArchivFotogalerieFokusHistorieKontakt
Tato ojedinělá humanitární a kulturní akce se konala poprvé v roce 1990. Setkala s ohlasem a úspěchem, a proto se z ní stala tradice. Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá pravidelně každý rok vždy od 10. září do 10. října, tedy dne, který je Světovým dnem pro duševní zdraví.

Smyslem celé akce je co nejvíce informovat veřejnost o problematice duševně nemocných, mentální hygieně jako prevenci duševních onemocnění i o aktivitách organizací působících v sociálně zdravotní oblasti a tím přispět ke zlepšení postoje k duševně nemocným a větší toleranci společnosti.

Problematika péče o duševně nemocné je stále odsouvána na okraj veřejného zájmu a některá témata, která s duševní nemocí úzce souvisejí, jsou v mnoha případech veřejnosti tabuizována nebo zatížena mnoha mylnými představami a předsudky. Zásadní zlepšení postoje veřejnosti k této problematice proto předpokládá, že se na toto téma bude častěji hovořit v médiích a formou pořádání kulturních a společenských akcí vstoupí do širšího povědomí lidí. Informace poskytované veřejnosti by spolu s prožitky z pořádaných akcí měly přispět k lepšímu porozumění duševně nemocným lidem.

Spektrum pořádaných akcí je velice pestré. Zahrnuje například koncerty, happeningy, výstavy výtvarných děl duševně nemocných autorů, kulaté stoly, besedy a diskusní fóra o nejrůznějších aspektech problematiky péče o duševní zdraví, divadelní a filmová představení, workshopy, dny otevřených dveří v různých zařízeních apod.

V loňském roce se akce konaly v mnoha městech České republiky: Praze, Strakonicích, Písku, Ústí nad Labem, Plzni, Pardubicích, Ostravě, Táboře, Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Mladé Boleslavi, Olomouci, Šumperku, Přerově, Mýtě u Rokycan, Mělníku a Prostějově.