O týdnechProgramArchivFotogalerieFokusHistorieKontakt
Fokus Praha
Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.
Jsme nestátní nezisková organizace sdružující psychoterapeuty, socioterapeuty, pracovní terapeuty, psychiatry, psychology, sociální pracovníky, odborníky ve vzdělávání a další pracovníky včetně dobrovolníků. Nabízíme komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním. Hájíme práva a zájmy lidí s duševní nemocí. Snažíme se prosazovat legislativní a jiné změny v oblasti psychiatrie a sociálních služeb v České republice. Prosazujeme nové standardy kvality sociálních služeb. Podporujeme a aktivně se podílíme na tvorbě regionálního systému péče o lidi s duševní nemocí. Pořádáme pro laickou a odbornou veřejnost řadu vzdělávacích kurzů a seminářů. Informujeme o problematice duševního zdraví a duševní nemoci a propagujeme otevřený přístup a toleranci k lidem s duševní nemocí. Jsme členy mezinárodních organizací World Federation for Mental Health, Age Ost-West a Mental Health Europe. Snažíme se, aby od nás každý klient odcházel vyrovnanější, silnější ve svých vlastních schopnostech a lépe vybavený pro praktický život. Aby se cítil v celé šíři přirozených vztahů v rodině, s přáteli, v místě bydliště a v zaměstnání více harmonický. Svoji práci děláme profesionálně a s úctou a respektem ke každému.

Více informací naleznete na www.fokus-praha.cz.