O týdnechProgramArchivFotogalerieFokusHistorieKontakt

7.září Den otevřených dveří - Dům dětí a mládeže a ZpDVPP
15:00 - 17:30Komponovaný program her a zábavy pro děti, seznámení se zájmovou činností Domu dětí a mládeže, nabídkou aktivit pro děti předškolního i školního věku, mládež, dospělé a seniory
pořádá: Dům dětí a mládeže a ZpDVPP
kde: Velká Hradební 19, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz

12.září VERNISÁŽ VÝSTAVY NEVIDITELNÍ LIDÉ
17:00Sedm lidí se na fotografiích svěří se svou zkušeností s du¬ševním onemocněním. Výstava je součástí projektu: Nevi¬ditelní lidé - “aneb jsou schizofrenici nebezpeční?“
pořádá: Fokus Labe
kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz

12.září Den otevřených dveří - Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
10:00 - 15:00/ 13:30 - 15:00Kavárnička pro seniory
pořádá: Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
kde: Orlická 1, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz

13.září VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
10:00 - 17:00 Prezentace poskytovatelů sociálních a sociálně-zdravot¬nických služeb Ústecka, Eliška Lüftnerová, divadlo Panopti¬kum Maxe Fische, africké bubny, Petr Halamíček, moderátor Martin Ryba
pořádá: Fokus Labe
kde: Lidické náměstí, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz, Plakát veletrh

14.září Den otevřených dveří - Spirála, Ústecký kraj z.s.
14:00 - 16:00Skorotické sdílení aneb Bazárek
Doprovodný program: umělecké vystoupení dětí ze ZŠ Vojnovičova, občerstvení
pořádá: Spirála, Ústecký kraj z.s.
kde:K Chatám 22
info: www.fokuslabe.cz

16.září DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9:00 - 13:00 Prohlídka zařízení, představení komunitních služeb, besedy s pracovníky na téma psychosociální rehabilitace a cesta k zotavení lidí se zkušeností s duševním onemocněním, prodej výrobků chráněných dílen, občerstvení
pořádá: Fokus Labe
kde: Fokus Labe, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz, Den otevřených dveří

16.září 3. ZAHRADNÍ SLAVNOST
16:00 - 20:00 Setkání všech, kterým je Fokus Labe blízký. Divadelní spo¬lek Fokusu Labe, výstava děl klientů, pěvecké vystoupení, lampiony přání, slavnostní oheň, zahradní piknik
pořádá: Fokus Labe
kde: Fokus Labe, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz

20.září TOMÁŠ SVOBODA
18:00 Kavárna jako místo komunikace. Váznoucí rozhovor jako zrada místa. Rozhovor jako z filmu. Absolvent AVU připraví komunikační intervenci do kavárny a představí nový film.
pořádá: Fokus Labe
kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz

22.září FILMOVÝ KLUB F.20 – JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
18:00 Česko / 2016 / Příběh ženy, která v roce 1973 nasedla do ná¬kladního auta a v centru Prahy zabila osm lidí. Svůj čin po¬važovala za akt pomsty společnosti, v roce 1975 ji popravili.
pořádá: Fokus Labe
kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz

27.září PECHA KUCHA NIGHT – BLUDY
19:30 22. tematická Pecha Kucha Night. Umění, design, architek¬tura, život a bludy v hutné prezentaci dvaceti obrázků po dvaceti sekundách pro každého vystupujícího
pořádá: Fokus Labe
kde: Hraničář, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz

7.září - 22. října TÝDNY HUMANITNÍCH VĚD
  Pořádá Filozofická fakulta UJEP v rámci oslav 10. výročí založení FF ve spolupráci s Fokusem Labe. Přednášky, ko¬mentované prohlídky, workshopy, besedy, koncerty a vý-stavy.
pořádá: Filozofická fakulta UJEP
kde:
info: www.fokuslabe.cz

3.října Den otevřených dveří - Oblastní charita Ústí nad Labem – Dům Samaritán
9:00 - 15:00
pořádá: Oblastní charita Ústí nad Labem
kde:Štefánikova 246/1, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz

3.října Den otevřených dveří - Oblastní charita Ústí nad Labem – Dům Světluška
13:00 - 18:00
pořádá: Oblastní charita Ústí nad Labem
kde:Národního odboje 3, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz

3.října Den otevřených dveří - Oblastní charita Ústí nad Labem – Dům pokojného stáří sv. Ludmily
10:00 - 16:00
pořádá: Oblastní charita Ústí nad Labem
kde:V Aleji 434, Chabařovice
info: www.fokuslabe.cz

3.října Den otevřených dveří - Oblastní charita Ústí nad Labem – Centrum pro rodinu Ovečka
9:00 - 15:00
pořádá: Oblastní charita Ústí nad Labem
kde:Poláčkova 2
info: www.fokuslabe.cz

3.října, 5.října Den otevřených dveří - Domov pro seniory Chlumec
 Prohlídky zařízení, představení služby, ukázka aktivizačních programů pro seniory, občerstvení
pořádá: Domov pro seniory Chlumec
kde:Pod Horkou 85
info: www.fokuslabe.cz

10.října OTEVŘENÍ LAVIČKY VÁCLAVA HAVLA V RÁMCI 10. VÝROČÍ FF
13:00-15:00 Osobnosti čtou vybrané texty Václava Havla, výstavy VH ve fotografii a Neviditelní lidé, piknik, hudební doprovod Jarda Svoboda (Traband) a Fanda Holý, kytarista Petr Halamíček
pořádá: Fokus Labe
kde: Filozofická fakulta UJEP
info: www.fokuslabe.cz

10.října THE TAP TAP
19:00Kapela studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu vy¬stoupí v rámci oslav 10. výročí Filozofické fakulty
pořádá: Fokus Labe
kde: Severočeské divadlo opery a baletu
info: www.fokuslabe.cz

6.října FILMOVÝ KLUB F.20 – V HLAVĚ
18:00USA / 2015 / Pohled do hlavy dospívající Riley, kterou stejně jako nás ovládají emoce radost, strach, hněv, znechucení a smutek a pomáhají vypořádat se nástrahami dní.
pořádá: Fokus Labe
kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz

8.listopadu ROLE PEER KONZULTANTŮ – KONFERENCE
10:00 - 15:00Peer konzultanti obhajují práva lidí s duševním onemocně¬ním. Jejich know how je sdílení vlastního příběhu a osobní zkušenost se schizofrenií či jinou duševní nemocí.
pořádá: Fokus Labe
kde: Stacionář Fokusu Labe
info: www.fokuslabe.cz

26.září PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY VE FILMU - ANDĚLÉ VŠEHOMÍRA
18:00Island / 2000 / 100 min. / Třicátník Páll se po rozchodu s přítelkyní uzavírá do sebe a jeho fyzický i psychický stav se zhorší natolik, že se dostane do léčebny. V mikrosvětě “vyšinutých“ lidí se cítí bezpečně a poznává nové přátele.
pořádá: Fokus Labe
kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz, Léčebny ve filmu

27.září PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY VE FILMU - PRINCEZNA
18:00Finsko / 2010 / 100 min. / Film podle skutečnosti. Kabaretní tanečnice Anna trpí těžkým mámením smyslů. Je přesvěd¬čená, že je princezna, členka královské rodiny. V nemocnici nalezne domov a vytváří svoji rodinu.
pořádá: Fokus Labe
kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz, Léčebny ve filmu

28.září PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY VE FILMU - JAKO OSTATNÍ
18:00Rakousko / 2015 / 95 min. / Z natáčení v rakouské psy-chiatrické klinice pro děti a mládež v Tullnu vznikl silný a komplexní obraz o fungování instituce a o tom, jak vypadá péče. Následuje beseda.
pořádá: Fokus Labe
kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz, Léčebny ve filmu

29.září PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY VE FILMU - CESTA KOLEM MÉ HLAVY
18:00Československo / 1984 / 78 min. / Do psychiatrického sana¬toria nastupuje pacient – středoškolský profesor Robert, jenž strádá chorobnou nerozhodností. Momentálně neví, zda se má oženit se svou dívkou.
pořádá: Fokus Labe
kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz, Léčebny ve filmu

30.září PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY VE FILMU - TEN BLÁZEN OD VEDLE
18:00Velká Británie / Francie / 2006 / 52 min. / Dokument o uza¬vírání léčeben v Itálii a přístupech k léčbě duševně nemoc¬ných v Evropě. Místy, kde si choroba vybírá svou daň, pro¬vedou současné i minulé oběti.
NEVIDITELNÍ LIDÉ
ČR / 2016 / 27 min. / Dokument Fokusu Labe. 14 let a 69 hospitalizací má za sebou sedm lidí, kteří se poprali s ne¬viditelnou nemocí. Po skončení beseda na téma Bezmoc mocných a moc bezmocných.
pořádá: Fokus Labe
kde: Fokus kafe, Ústí nad Labem
info: www.fokuslabe.cz, Léčebny ve filmu

Nahoru